Problemet med ideerne
Dato
22-08-2008

Forfatter(e)
Innovation Inside

Problemet med ideerne

Vi skal leve af de gode ideer. Det er tidens kampråb. Globaliseringen rykker konkurrenter tættere på og teknologien øger hastigheden i alting. Hvad vi kunne leve af i går bliver erstattet af noget en konkurrent har fundet på i dag, så vi har brug for gode ideer til hvad vi skal leve af i morgen - helst i en fart.

                      Den dagsorden er der national konsensus om. Ifølge en undersøgelse, som analysehuset Userneeds har gennemført for Innovation Inside blandt 1.025 repræsentativt udvalgte danskere på arbejdsmarkedet, er hele 89 pct. enige eller meget enige i udsagnet: "Det er vores evne til at få nye ideer, der vil betyde, at Danmark kan klare sig i den globale konkurrence."

                      Samtidig siger 78 pct. af danskerne i job, at de har let eller meget let ved at få ideer. Det er herligt. Vi har med andre ord fremragende forudsætninger for at begå os i den globale økonomi. Danmark tager sig ud som en veritabel kreativ stormagt i innovationsalderen. En nation af idémagere.

                      Hvis vi altså formår at omsætte ideerne til nye løsninger og produkter. Hvordan står det til med det?

·         Kun 33 pct. af de beskæftigede danskere siger, at den virksomhed, de arbejder i, klarer sig i konkurrencen på at være nytænkende.

·         Kun 33 pct. siger, at deres arbejdsplads har sat nytænkning og ideer i system.

·         Kun 26 pct. har fået undervisning i at omsætte ideer til handling - mens hele 55 pct. siger, at de gerne vil have undervisning.

                      Med andre ord taber mange danske arbejdspladser de gode forudsætninger på gulvet. Den rigelige danske råvare af iderigdom bliver ikke raffineret til dansk innovation. Stærkt ærgerligt.

                      Når det ser sådan ud, skyldes det, at mange danske ledere ikke formår at skabe rammer og vilkår, som kanaliserer medarbejdernes ideer til konkurrenceevne. Kun 21 pct. af danskerne siger, at deres arbejdsplads giver dem stor lyst til at få ideer. Det vidner om en utilstrækkelig ledelsesindsats i en tid, hvor vi skal leve af de gode ideer.

                      Og det er helt bestemt ledelsesindsatsen, den er gal med. Spørger man danskerne hvad det er ved deres arbejdsplads, der gør, at de ikke får lyst til at få ideer, så er det gennemgående svar "dårlig ledelse".

                      Den ene store idedræber er ledelsens manglende lydhørhed over for ideer. Lederne giver ikke plads til dem, lytter ikke, topstyrer, værdsætter ikke ideerne, stopper dem.

                      Den anden store idedræber er rutinen, fastlåste arbejdsgange og alt for stor travlhed til at tænke nyt - forhold, som kun kan ændres med en ledelsesindsats.

                      Samme barrierer findes i andre lande. En nylig amerikansk undersøgelse viste, at 40 pct. af de amerikanske medarbejderne mener, at topledelsen opfordrer til ideer, men ignorer dem, når det kommer til stykket. Kun 12 pct. sagde, at ledelsen rent faktisk lytter efter medarbejdernes ideer. 

                      Det skal ikke bruges som en trøst. Tværtimod. Danske virksomheder har alle muligheder for at opnå en væsentlig fordel i den internationale konkurrence ved at arbejde mere professionelt med nytænkning, end deres konkurrenter.

                      Når erhvervsminister Bendt Bentsen lader kampråbet om at Danmark skal leve af gode ideer gjalde ud over landets forsamlinger bør der derfor anstændigvis følge en formaning med til landets ledere om at løfte det ledelsesmæssige ansvar.

                      Hvad skal der så til?

                      Ifølge professor Søren Salomo, som underviser i innovationsledelse på DTU, findes der veldokumenteret viden om hvordan man bedst motiverer medarbejdere til at fremstille ideer. 

1.    Det skal være sjovt og let at aflevere en ide.

2.    Ide-formatet skal kunne håndtere små, store og skøre ideer.

3.    Ideer skal deles med alle - ved at sende dem ud.

4.    Ideer skal kunne debatteres.

5.    Alle ideer skal have en tilbagemelding.

6.    Tilbagemeldingen om go/no-go skal komme hurtigt.

7.    Tilbagemeldingen skal være begrundet.

8.    Det skal være sjovt at evaluere en ide.

9.    Ide-evalueringen skal bygge på få og velforståede kriterier.

10. Evalueringen skal være gennemsigtig.

                      Det behøver ikke at være svært. Men der skal en målrettet ledelsesindsats til, hvis Danmarks gode forudsætninger for at skabe velstand i innovationsalderen ikke skal ende som tabte muligheder.

                      Ifølge Deutsche Post bidrog medarbejdernes ideer på et år med 650 millioner kr. til selskabet. Hvordan ser det ud hos jer?


Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk