Danmark er verdens rollemodel
Dato
17-08-2008

Forfatter(e)
Tendens

Danmark er verdens rollemodel

Man må næsten knibe sig selv i armen. Den Pulizerpris-vindende amerikanske forfatter og kommentator Thomas L. Friedman - en af de mest indflydelsesrige meningsdannere i verden - har netop skamrost Danmark for vores miljø- og energipolitik. Han opfordrer de amerikanske politikere til at lære af os - fra høje afgifter på brændstof til udvikling af alternative energikilder, som vindmøller. I næste måned rammer hans nye bog "Varm, flad og overfyldt" boghandlerne verden over med Danmark som rollemodel for klimapolitik.

                      Finansmanden og milliardæren George Soros, som i 1992 blev verdensberømt for gennem valutaspekulationer at tvinge Storbritannien at devaluere pundet, har netop i en artikel i Financial Times peget på det danske realkreditsystem som forbillede for USA. Den bristede boligboble har sendt de to vigtige amerikanske realkreditinstitutter Fannie Mae og Freddy Mac i dyb krise, som kræver en omfattende redningsaktion fra regeringens side. Den danske model ville ifølge Soros have forhindret krisen.

                      Robert Kuttner, redaktør på magasinet The American Prospect og forsker ved tænketanken Demos, skrev for nylig en artikel i det toneangivende magasin Foreign Affairs, hvor han fremhævede hele den danske samfundsmodel med kombinationen af fri markedsøkonomi og kollektiv velfærdsstat som en vinderformel, andre lande med fordel kan lade sig inspirere af - ikke mindst USA.

                      Blot for at nævne tre nedslagspunkter i den internationale samfundsøkonomiske debat, hvor Danmark bliver fremhævet som rollemodel selv for USA. Men listen over succesrige danske løsninger er meget længere.

                      Det amerikanske erhvervsmagasin Forbes - hvis redaktør, Steve Forbes, har været republikansk præsidentkandidat og er stærk fortaler for lav skat og lille offentlig sektor - kårede for nylig Danmark som verdens bedste land at drive forretning i. Intet sted i verden tilbyder virksomhederne en så attraktiv kombination af lave skatter, gode iværksættervilkår, dygtige medarbejdere og innovation, som Danmark.

                      EU ophøjede sidste år den danske arbejdsmarkedsmodel, som OECD har døbt "flexicurity" og kanoniseret til at være verdens bedste, til officiel EU-politik. Ingen anden model sikrer arbejdsgiverne så stor handlefrihed og arbejdstagerne så stor økonomisk tryghed, som den danske. Det hjælper danske virksomheder og dansk økonomi til at være ekstremt tilpasningsdygtige i en global økonomi, hvor vilkårene for konkurrencen skifter hurtigt.

                      European Labour Network for Economic Policy udnævnte for nylig de danske job som verdens bedste. Ingen andre steder i verden har beskæftigede så gode jobvilkår i form af løn, ansættelsesvilkår, arbejdstid, arbejdsmiljø, udvikling og organisering, som her.

                      Og så har Danmark verdens lykkeligste befolkning. Det fremgår blandt andet af Leicester Universitys globale lykkeundersøgelse. Intet sted er folk mere tilfredse med livsvilkårene og udfoldelsesmulighederne, end her.

                      Hvilket har en klar betydning for konkurrenceevnen.

                      Finanshuset Russell Investment Group har regnet på hvordan de børsnoterede virksomheder på listen over USA's 100 bedste arbejdspladser har klaret sig sammenlignet med de toneangivende børsnoterede virksomheder. Målt over otte år gav virksomhederne med de glade og tilfredse medarbejdere et afkast på 15 pct. årligt, mens de andre virksomheder gav et afkast på 5 pct. Så lykke tæller på bundlinien - og adgang til en lykkelig befolkning giver danske virksomheder en konkurrencefordel.

                      Pudsigt nok skaber de danske fortræffeligheder interesse og debat stort set alle andre steder end i - Danmark. De samfundsøkonomiske overskifter i Danmark har sommeren over handlet om alt fra at "Vi sakker agterud i velstand" til "Dansk økonomi på en dumpeplads". Når Dansk Industri blander sig i den samfundsøkonomiske debat med afsæt i Forbes kåring af Danmark som bedst til forretning, så sker det under overskriften "Er vi virkelig nummer ét?", mens den liberale tænketank CEPOS hamrer løs med budskabet om, at skatten skal ned, hvis Danmark ikke skal forgå.

                      Det er et problem, at der ikke er større nyfigenhed i den danske debat om de danske styrker og succeser. Ikke fordi vi skal prale og hensynke i selvfedme. Ikke fordi alt fungerer upåklageligt og svaghederne er ligegyldige. Selvfølgelig skal vi arbejde med problemerne. Men det er ikke svaghederne, vi vinder på. Man vinder på sine styrker. Og hvis vi ikke har en klar forståelse af hvorfor vi har udviklet løsninger, der hjælper os til fremgang i den globale økonomi, og hvorfor de løsninger fungerer så godt, så risikerer vi at sætte dem over styr.

                      For eksempel var vi ved at kassere nøgleprincipperne i det realkreditsystem, som George Soros berømmer og som Soros Foundation for nogle år siden hjalp Mexico med at indføre der. Dengang advarede Alan Boyce fra Soros Foundation om, at "Danmark er på vej til at kassere verdens bedste realkreditsystem." Heldigvis endte vi med at bevare modellen.

                      Men det burde ikke være nødvendigt med udenlandske advarsler for at vi skal lade være med at nedbryde vore styrker. Den indsigt burde vi selv have. Det kræver imidlertid, at vi også i Danmark interesserer os for hvad vi er gode til og hvorfor vi er det.

                      Harvard-professor Lawrence Harrison, leder af Cultural Change Institute på Tufts University, har forsket i den danske succesmodel, som vi i vid udstrækning deler med de øvrige nordiske lande. Ifølge Harrison bygger succeserne på kulturelle forhold, altså vore værdier og holdninger - det styrer hvordan vi formulerer løsninger og indretter os. Han advarer netop mod manglende nyfigenhed og selvforståelse. Vi bør skal ifølge Harrison passe på, at de dyder, der har bragt os så langt, "ikke sygner hen på grund af efterladenhed og forsømmelse."

                      Forstår vi selv den danske succesmodel? Eller skal vi have amerikanerne til at forklare os den?

 

"Tendens", Politiken


Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk