En digital skandale
Dato
13-08-2006

En digital skandale

Det er en udbredt opfattelse, at Danmark er førende i verden hvad angår digital forvaltning. Vi ligger på toppen af den ene nationale rangliste efter den anden målt på digitaliseringen af den offentlige sektor; hvem der er længst med at bruge it til at levere mere for mindre.

En skam, at det ikke er meget andet end et dyrt glansbillede.

Sandheden er, at de mange milliarder skattekroner og titusinder af offentlige mandetimer, som er brugt på it-udstyr og it-projekter, stort set ingen værdi leverer til hverken borgerne eller virksomhederne.

Det er den overraskende - og ganske rystende - konklusion på en analyse af det offentlige Danmarks digitalisering, som NNIT - det tidligere Novo Nordisk IT - har gennemført i samarbejde med Computerworld.

Ifølge analysen vurderer de danske kommuner og statslige styrelser og departementer selv, at kun 3 pct. af de virksomheder og offentlige partnere, de samarbejder med, sparer penge på digital kommunikation med det offentlige, mens beskedne 16 pct. af borgerne opnår hurtigere sagsbehandling.

Hvis private virksomheder leverede den slags tal ville ledelsen være skiftet ud for længst eller forretningen erklæret konkurs.

Tallene står i skærende kontrast til videnskabsministerens it-politiske redegørelse, som stolt fremhæver, at hele 41 pct. af borgerne og 87 pct. af virksomhederne i 2005 kommunikerede digitalt med den offentlige sektor.

Hvad redegørelsen ikke viser, er, at meget få får noget ud af kontakten.

 

God Public Digital Governance

 

Det er afgørende, at vi har en velfungerende digital forvaltning. Hvis vi ikke formår at udnytte fordele ved it i den offentlige sektor bliver det vanskeligt at levere den kvalitet og service, som fremtidens borgere og samfund forventer. Det er da også drivkraften bag den politiske vision om en dansk digital forvaltning i verdensklasse.

Det var også baggrunden for, at vi - NNIT og Computerworld - udviklede en model, der med afsæt i best practice måler hvor dygtige de offentlige ledere er til at drive moderne, digital forvaltning. Modellen måler forhold som strategiudvikling, kompetenceopbygning, kommunikationsformer, effektiviseringsgevinster, omfanget af digitale transaktioner og teknologisk fremtidssikring; eller hvad vi kalder for Public Digital Governance - god digital forvaltning.

Resultatet af målingen er en rangliste, der viser hvem der er bedst til digital forvaltning i Danmark. Skattevæsenet - eller SKAT, som det bittersødt hedder i dag, kommer ud som Danmarksmester i digital forvaltning. Ingen andre offentlige organisationer har evnet at levere så mange borgerne et så stort serviceløft.

Men efter SKAT falder niveauet for præstationerne hurtigt. Værst ser det ud i kommunerne, som nok har masser af it og hjemmesider, men meget lidt, som borgerne kan bruge til noget.

Problemet?

Mange offentlige topledere har kvitteret for de politiske visioner om digitalisering med en uengageret minimalløsning eller ved at overlade det hele til it-afdelingerne, som så at sige har sat strøm til papiret, uden at forretningsgangene er blevet ændret eller medarbejderne er tilført digitale kompetencer.

Det manglende engagement kommer blandt andet til udtryk ved, at kun 4 pct. af kommunerne og direktoraterne offensivt markedsfører den digitale signatur - en nøgle til digital selvbetjening og et af regeringens præstigeprojekter - mens 86 pct. ikke engang er i stand til at vurdere, hvor mange ressourcer, der er frigjort ved selvbetjeningsløsninger.

 

Hvad nu, Fogh?

 

Resultaterne rejser alvorlige spørgsmål ved de politiske ambitioner, som regeringen har for den offentlige sektor.

Regeringen - med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen - ser selv digitaliseringen af det offentlige som en nøgle til styrket konkurrenceevne og som et middel til at finansiere fremtidens velfærd. Men foreløbig er der altså ikke sikret meget. Der er kun spenderet.

Anders Fogh Rasmussen er selv udmærket klar over problemerne. Han valgte før sommeren at se stort på Danmarks (vi fører den sammen med de øvrige EU-lande) verserende retssag mod Microsoft og aflagde et venskabeligt besøg hos Bill Gates, som Fogh - efter eget udsagn - spurgte til råds om hvordan Danmark kan fremme digitaliseringen af den offentlige sektor yderligere.

Den ene koncernchef til den anden. De har trods alt det til fælles, at begge har store digitale visioner, som de har vanskeligt ved at realisere i deres organisationer.

Hvad Bill Gates svarede har vi ikke fået at vide. Men hvis rådet var at udvise handlekraftigt lederskab og skabe helt anderledes dynamiske incitamenter og rammer for alle de offentlige ledere, der skal gennemføre digitaliseringen, så kan Foghs besøg vise sig at være lige så fremsynet, som det var kontroversielt.

Politiken, den 11. august, 2006


Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk