Innovationens DNA
Dato
08-05-2005

Forfatter(e)
M. R. Lindholm

Innovationens DNA

Vi skal være verdensmestre i innovation. Den lille sætning er nærmest blevet et mantra blandt erhvervsledere og politikere som svar på globaliseringens udfordringer. Men hvor gode er vi så egentlig til det - formår de, der bruger ordene, at omsætte dem til handling?
For at finde et svar har en gruppe forskere, eksperter og virksomhedsledere brugt et år på at kortlægge innovationens DNA og undersøge hvor mange danske virksomheder og organisationen det er lykkes for at knække koden. Flere af Europas fremmeste innovationsforskere har deltaget - blandt andre professor John Bessant fra Cranfield University og professor Anders Drejer fra Handelshøjskolen i Århus - dertil en stribe toneangivende danske virksomheder, som Radiometer, Novozymes, Coloplast, Jyske Bank, Danmarks Radio, samt Center for ledelse.
Hvad vi gjorde var at samle den førende internationale forskning om innovation og formulere en model for "god innovationsledelse", som vi testede på 449 danske virksomheder og offentlige organisationer. Resultatet viser hvordan det står til med innovationskompetencerne og leverer samtidig en ny, dansk model for innovationsledelse, som ledere og medarbejdere kan bruge til en diskussion om hvordan det står til hos én selv. Det hele er frit tilgængeligt på www.fremtidstanken.com.

Hvad innovationsmestrene gør
Hvordan ser det så ud? Som sagt taler mange om det - ifølge undersøgelsen mener 85 pct. af de danske ledere, at innovation er strategisk vigtigt - men kun 16 pct. er så dygtige til at praktisere det, at de høster en væsentlig økonomisk gevinst.
Når så relativt få mestrer innovation hænger det blandt andet sammen med, at det er en vanskelig kunst. Der er ingen genveje til vellykket innovation. Innovationsmestrene opnår ikke deres resultater med snuptagsløsninger som at ansætte nogle særligt krøllede hjerner eller dygtige forskere, men ved at arbejde systematisk, struktureret og fokuseret med alle de rammevilkår og processer, som er væsentlige for innovation og inddrage alle medarbejdere i processen.
Men foruroligende nok har mange end ikke de basale forudsætninger på plads. For eksempel har de færreste etableret en innovativ kultur i deres organisation, selv om det er en hovedforudsætning for at være innovativ. Forbløffende nok siger kun 20 pct. af lederne, at det er OK at begå fejl i deres organisation - selv om al erhvervsforskning viser, at en nulfejlskultur er gift for risikovilje, nytænkning og innovation.
Tilsyneladende har vi trods den innovationstunge retorik en svag innovationskultur i Danmark. Den mistanke styrkes desværre af, at de fleste ledere peger på ressourcer og tid som de største barrierer for innovation. Hvis man ikke har ressourcer og tid til det, virksomheden skal leve af fremover, så er innovation ikke en integreret del af strategien.

 Vækst og job går tabt
Selv om innovation er vanskeligt kan det alligevel undre, at så få praktiserer innovation rigtigt godt.
For det første er der klare økonomiske fordele i innovation. De mest velsmurte danske innovationsmaskiner henter i gennemsnit omkring 20 pct. ekstra til bundlinien takket være innovation. De dygtigste offentlige organisationer henter omvendt over 20 pct. i form af besparelser - naturligt nok, eftersom mange ikke er markedsorienterede.
For det andet har både virksomheder og offentlige organisationer bestyrelser eller lignende, som let kan checke, om direktionen praktiserer innovationens discipliner og realiserer det økonomiske potentiale.
For det tredje træder politikere nærmest hinanden over tæerne for at styrke samfundets udviklingsmuligheder gennem innovation. Som økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen ynder at sige det, så afhænger fremtidens velstand af vores evne til at "omsætte ideer til handling." Rigtigt - men hvor er de politiske tiltag, der skal skærpe den evne?
Danskerne er kreative, men kreativitet skal sættes i system for at blive til innovation. Og sagen er jo, at hvis vi formår at løfte innovationsevnen i de mange tusinder eksisterende virksomheder og offentlige organisationer, så fører det til større samfundsøkonomiske gevinster og sikrer flere job end hvad nok så mange iværksættere og forskningsmilliarder måske engang bringer med sig.
Vi får aldrig en bred, stærk dansk innovationskultur, hvis ikke det store flertal af danske ledere og medarbejdere bliver fortrolige med innovationens væsen. Innovationskompetencer er selve nøglen til at gøre forandring og fornyelse til noget trygt og velkomment. Og uden en stærk innovationskultur kan vi ikke være sikre på, at globaliseringen på sigt bliver en fordel for Danmark. Politiken, den 8. maj, 2005


Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk