Budskabet fra Davos 2012
Dato
26-01-2012

Budskabet fra Davos 2012

Kapitalismen er i krise. I store dele af især den industrialiserede del af verden er borgernes tillid til, at markedsøkonomien kan levere et bedre liv til deres børn, end dem selv, på et historisk lavpunkt. I USA bliver mistilliden demonstreret af anti-kapitalistiske Wall Street-besættere, der kræver magten tilbage til folket. I Europa bliver mistilliden demonstreret af forældre i Athen, der afleverer deres udsultede børn på hospitalstrapper, fordi de ikke selv magter at skaffe dem mad. Politikerne har spillet fallit. Demokratiet virker ikke. Kapitalismen er i stykker. Det er den virkelighed, som mere end 2.000 af verdens magthavere og opinionsdannere skal forholde sig til i de næste dage, mens de mødes for at drøfte verdens tilstand i den snedækkede schweiziske alpeby Davos, hvor det årlige World Economic Forum - verdens mest indflydelsesrige uofficielle topmøde - bliver afviklet. I en rapport forud for mødet advarer World Economic Forum om en "dystopisk fremtid for store dele af verdensbefolkningen" med voldsom social uro især i de industrialiserede lande, der blev udløst med finanskrisen for tre år siden. Davos-møderne er over årene blevet skældt ud for at være verdens mest eksklusive snakkeklub, klodens største cocktail-party, forfængelighedens højborg, hvor tidens politiske navne, feterede erhvervsledere, tilbedte guruer, idoliserede kulturikoner og selvhøjtidelige medieledere dyrker sig selv og hinanden. Kritikken er kun delvist rimelig. Davos-møderne bringer mennesker med magt til at gøre en forskel sammen om emner, de ellers aldrig ville tale med hinanden om. Som tidligere præsident Bill Clinton har sagt det: "Over halvdelen af de mennesker, som kommer til Davos, ville ellers ikke have en seriøs diskussion om disse emner." Hvad enten Clintons udsagn bringer håb eller gråd, så er evnen til at skabe en fælles forståelse hos mange af dem, der har magten til at gøre en forskel, hvad Davos reelt bidrager med. Desto mere interessant er dette års barske kritik fra initiativtageren til Davos-møderne, den schweiziske professor Klaus Schwab: "En voksende andel af verdensbefolkningerne viser sympati med anti-kapitalisterne. De anti-kapitalistiske protester har uden tvivl fingeren på vor tids puls. Der er gået næsten tre år siden krisens begyndelse og vi har endnu ikke lært af vores fejltagelser. Det system, som udløste katastrofen, har været forældet i årevis. Vi kommer ikke ud af krisen før vi reformerer systemet." Hvad Klaus Schwab vil have verdenseliten til at forholde sig til, er et kapitalistisk system, som er ude af kontrol og systematisk nedbryder verdensøkonomien. Kapital bliver ikke længere brugt så meget til at investere i produktion, som til at spekulere i kapitalen selv. Det er i dag spekulationen i kapitalen selv, der er målet for en altdominerende andel af investeringerne. Hvilket er "perverteret", ifølge Schwab. Han mener, at det først og fremmest er erhvervslivets ledere, der bærer ansvaret for miseren. Før gik kapitalen til iværksættere, der skabte nyt, og som ansatte direktører til at drive virksomheden videre. I dag har direktørerne allieret sig med ejerne eller investorerne, hvilket fordærvet kapitalismen. Direktørerne får eksorbitante lønninger, der nøje afspejler deres evne til at maksimere kapitalafkastet på kort sigt, men ikke deres evne til at skabe reel værdi på langt sigt. Derfor må direktørernes job redefineres, medmindre vi ønsker en verden fuld af Stein Baggere, for hvem reel værdiskabelse er uvæsentligt, mens finansiel pyramidespil er altafgørende. Som Klaus Schwab udtrykker det: "Hvorfor skal en fremragende lærer tjene mindre end en middelmådig leder? Hvorfor skal en internationalt anerkendt kirurg tjene mindre end en direktør i en global virksomhed? Ideelt burde alle selvfølgelig have en indkomst der afspejler deres ansvar og præstationer. Men den vigtigste motivering burde være ens kald - og ikke blot et ønske om at skabe mest muligt profit. Med andre ord er vi nødt til at gå fra en uhæmmet kapitalisme til en markedsøkonomi, hvor social ansvarlighed ikke blot er tomme ord." Vi kan håbe, at Schwabs usædvanlige og barske kritik af de magthavere, han i mere end 40 år har samlet i Davos for at drøfte verdens tilstand, bundfælder sig og skaber selvransagelse nok til at mobilisere en vilje til reelt at reformere en kapitalisme, der er ved at æde sine egne børn. Men det er et spinkelt håb. For tre år siden førte debatten i Davos til et forslag fra den tyske kansler Angela Merkel og den daværende britiske premierminister Gordon Brown om at indføre et nyt økonomisk sikkerhedsråd i FN, som kan træde til globalt for at regulere finansmarkederne og bringe orden i verdensøkonomien med afsæt i et Charter for Økonomiske Principper. Intet mindre. Et glimrende initiativ, der kunne have være et første skridt på en ny vej mod en mere bæredygtig kapitalisme. Skridtet blev bare ikke taget. Forslaget fandt aldrig konsensus blandt verdenseliten. Lad os se hvad det bliver til i år. Berlingske Business Magasin
Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk