Det digitale skabersamfund
Dato
12-06-2009

Forfatter(e)
Tænketanken

Det digitale skabersamfund

Bill Gates sagde for nogle år siden, at "vi lever i verdenshistoriens første digitale årti, hvor nøglen til vækst og velstand er at skabe ved hjælp af it."

Det er korrekt. Det er i dag nærmest umuligt at drive forretning eller nyudvikle uden hjælp af informationsteknologi. It er blevet det kreative menneskes vigtigste arbejdsredskab og skaber fremtiden som aldrig før.

Og vi kan da også skabe både bedre uddannelser, bedre virksomheder, bedre plejehjem, bedre trafikforhold, bedre klima og meget andet, der løfter livskvalitet og velstand, ved hjælp af it.

Alligevel står vi i dag i en situation, hvor unge fravælger it-uddannelser, kvinder går langt udenom it-job, erhvervsledere mangler it-indsigt og forståelse for teknologiens muligheder, mens politikere nedprioriterer it-spørgsmål.

Hvis vi ikke i 2010'erne skal stå med tabte muligheder og spilde ressourcer på gammeldags og ineffektive løsninger, så er der behov for en ny samlende samfundsvision med it som omdrejningspunktet, der formår at mobilisere en fornyet interesse for skabermulighederne i den digitale teknologi.

Det er baggrunden for, at Danmarks digitale tænketank CIO Innovation Forum på sit årsmøde i onsdags offentliggjorde en rapport med titlen "Det digitale skabersamfund". Tænketanken, som består af en række af IT-Danmarks førende praktikere og tænkere, giver med rapporten et bud på en ny digital vision for Danmark, som kan afløse den gamle - "Info-samfundet 2000", der blev formuleret helt tilbage i 1995.

Visionen for "Info-samfundet 2000" var i sin kerne et samfund, der forbruger it, snarere end et samfund, der skaber med it. Danskerne skulle kunne bruge it til at hente information og forbruge de store ressourcer på Internettet. Det lå ikke i visionen, at danskerne skulle skabe med it og dele med andre via Internettet.

I dag er det imidlertid ikke nok at være et it-forbrugersamfund. Vejen til samfundsmæssig vækst går via "løft" af eksisterende produkter til et mere intelligent og avanceret niveau samt udvikling af helt nye løsninger og forretningsmodeller med digitale midler.

Derfor er det ikke længere tilstrækkeligt, at danskerne kun har brugerkompetencer, der gør det muligt at anvende en computer til f.eks. dokumentbehandling, internetsøgning og databasehåndtering. Det er også nødvendigt med skaberkompetencer, der gør en stor del af danskerne i stand til at formgive, producere og dele viden ved hjælp af it. Og det mestrer de færreste.

Faktisk har omkring hver fjerde dansker ifølge Teknologisk Institut end ikke digitale kompetencer nok til at forbruge it nok til at begå sig i dagens digitale samfund og benytte de eksisterende services, som f.eks. den elektroniske skattemappe og netbank.

Derfor kræver det digitale skabersamfund ifølge CIO Innovation Forum først og fremmest, at vi definerer og måler danskernes digitale kompetencer, og formulerer tiltag, der styrker de digitale kompetencer i hele befolkningen. Målet bør være, at ingen mulighed for at skabe velstand i den globale økonomi går Danmark forbi på grund af manglende digitale kompetencer.

Men det digitale kompetenceløft kan ikke stå alene. Der er samtidig behov for at udvikle et nyt sprog for it, så vi bedre kan illustrere informationsteknologiens betydning og digitaliseringens potentiale som løsning på samfundets problemer.

Der er behov for at styrke en innovationskultur i Danmark, der erstatter nul-fejlskulturen, hvor den trives, og engagerer til nytænkning.

Danmark skal positionere sig som nationalt eksperimentarium for nye digitale løsninger og forretningsmodeller.

Og den offentlige sektor må spille en mere offensiv rolle ved at inddrage og støtte både borgere og virksomheder i takt med, at det offentlige stiller stadigt større krav om digitale kompetencer til brugerne.

Vi kan kun håbe på, at regeringen tager visionsudspillet til sig. Det er "the missing link" mellem ambitionen om at positionere Danmark som verdens førende innovationsland og blive forgænger inden for klimateknologi og velfærdsløsninger.

Berlingske Nyhedsmagasin

Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk