Reborn Globals
Beskrivelse
NY RAPPORT - Der er stor usikkerhed om de mindre virksomheder klarer sig godt i globaliseringen eller tværtimod er ofre for den. Flere undersøgelser har vist, at mange slet ikke har forberedt sig på den priskonkurrence, som udflytning af produktion til Kina betyder - fordi det bliver meget billigere at producere, og hvis man ikke følger med - ja, så kan det blive svært på markedspladsen. Mandag Morgen har sammen med Oxford set nærmere på globaliseringsstrategierne i 30 mindre danske virksomheder. Det viser sig, at nogle vælger udflytning til Kina, mens andre vælger automatisering i Danmark. Det er usikkert hvilken strategi, der leverer de bedste resultater. I det hele taget viser rapporten, at vi ved meget lidt om globaliseringen og hvordan vi bedst forholder os til den.

Læs mere her.

Oprettet
April 2005

Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk