Danmark i verdensøkonomien
Beskrivelse
Antologi om Danmarks fremtid i den globale økonomi. Samfundslitteratur, 1994.

Formålet med antologien er at give indblik i de forhold, der afgør Danmarks muligheder og betingelser i den nye verdensøkonomi, som er under voldsom forandring i '90erne.

Danmarks internationale konkurrenceevne skal ses i lyset af, at milliarder af mennesker på få år har sluttet sig til den frie konkurrence på det internationale marked. Rammerne er ikke længere de nationale grænser, men den globale markedsplads, hvor kravene bliver stadig mere barske og konkurrencen mere hård, ikke mindst fordi ny teknologi er ved at reducere betydningen af tid og afstand. Dette åbner for nye afsætningsmuligheder, men også for nye konkurrenter.
br> Den hurtige internationale udvikling har skabt behov for at aktualisere debatten om, hvor Danmark er på vej hen i verdensøkonomien. Konturerne af et nyt sæt spilleregler for den konkurrence, som afgør, hvad nationer, virksomheder og mennesker lever af, er ved at tegne sig. Hvis Danmark skal gøre sig gældende i konkurrencen om fremtidens produktion og arbejdspladser, er det nødvendigt at kortlægge de danske internationale styrker og muligheder og strategisk målrette samfundets ressourcer mod dem. I modsat fald risikerer Danmark t blive fanget i en udmarvende priskonkurrence indenfor en række produktionsområder, som ingen fremtid har i et højomkostningsland. Det er forskellige vinkler på netop denne problemstilling, Danmarks position i '90ernes verdensøkonomi, der beskrives i bidragene i denne bog.
Udgivet
1994

Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk