Slip danskerne løs
Beskrivelse
Debatbog om konsekvenserne af netværksteknologierne for samfundet. Aschehoug, 1998.

"Efter min opfattelse den bedste tilgængelige helhedsanalyse af effekterne af informationssamfundet, både de positive og potentielt negative."
Peter Lorange, president, International Management Development, Lausanne

Vi befinder os på tærskelen til netværksalderen. I løbet af de næste 20 år vil den enkelte borger, virksomhed og organisation blive bundet tæt sammen i finmaskede elektroniske netværk. Danmark har alle muligheder for at positionere sig som foregangsland i den nye globale netværksøkonomi. Det kræver imidlertid, at vi hurtigt slipper forestillingen om informationssamfundet, hvor adgangen til informationer stod i centrum. I stedet skal vi udvikle visionen om netværkssamfundet, hvor det enkelte menneske står i centrum. Det er det enkelte menneske, der er kilden til både den økonomiske og samfundsmæssige dynamik. Netværks.Danm@rk er visionen om et foregangssamfund, hvor det enkelte menneske er centrum i sit eget netværk og ansvarlig for at forvalte sine egne ressourcer. Netværks.Danm@rk er også visionen om et samfund, hvor informationsteknologien åbner for nye og bedre måder at bruge ressourcerne i samfundet på - både økonomisk, menneskeligt og socialt. Netværks.-Danm@rk er samtidig en vision, som gør op med industrisamfundets kollektive institutioner. De blev skabt dengang for at beskytte den enkelte borger mod en farlig og magtfuld verden. I dag forhindrer de den enkelte i at blive handlekraftig og magtfuld i en spændende verden. Bogen er skrevet af redaktionschef Mikael Lindholm, Dagbladet Børsen, og direktør Kim Møller, Oxford Research A/S.

Bemærkninger:
Denne bog blev til på initiativ af adm. dir. Jens Christian Lorentzen, Otto Mønsted A/S, som tidligt så perspektiverne i netværksteknologien og havde samlet en lille studiegruppe for at diskutere netværksfremtiden. Han kontaktede mig - efter at have læst en række af mine artikler om internettet og globaliseringen - og spurgte, om vi ikke skulle lave en bog. Jeg synes det var spændende og kontaktede min gamle analysemakker Kim Møller, og skrev den sammen på baggrund af diskussioner i Jens Christian Lorenzens studiegruppe, som talte adm. dir. Michael Mathiesen, 2M Invest, , adm. dir Uffe B. Johansen, SMG Denmark A/S og adm. dir. Per Ladegaard, PBS A/S. Jeg syntes fra begyndelsen det var sympatisk, at der her var en gruppe erhvervsledere, som havde samfundets fremtid og udvikling på hjertet.

Anmeldelser:
Netværks.Danmark
Den elektroniske udfordring
Udgivet
1998

Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk