Innovationskraft 2009
Beskrivelse
Danmark skal leve af sine gode ideer. Hele 93 pct. af danskerne oplever det som vigtigt, at de er kreative og nytænkende på arbejdet. Men kun 21 pct. oplever, at de rent faktisk er meget kreative.

Det viser en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af arbejdsstyrken, som konsulenthuset Innovation Inside har udarbejdet i samarbejde med analysehuset Userneeds. Undersøgelsen afdækker hvor kreative rammerne om de danske ledere og medarbejderne er, og hvor effektivt innovationsprocesserne fungerer.

Resultaterne viser, at mens danskerne har taget nytænkningens nødvendige dagsorden til sig, så formår de færreste arbejdspladser endnu at forløse det fulde kreative potentiale i deres organisation. Kreativitetsunderskuddet illustrerer, at mange danskere mangler redskaber og viden om hvordan man arbejder med ideer.

Kompetenceunderskuddet kommer til udtryk ved at hver anden dansker ønsker at uddanne sig i at arbejde bedre med ideer, men kun hver fjerde har fået uddannelse i det.

Efterslæbet på innovationskompetencer er særlig kritisk på et tidspunkt, hvor de gode ideer kan gøre forskellen på, hvordan en virksomhed klarer sig igennem finanskrisen. Mange erhvervsledere efterlyser gode ideer fra deres medarbejdere. Men de har ikke sørget for, at medarbejderne kan arbejde med ideer.

Undersøgelsen viser, at de danske arbejdspladser har et generelt behov for at styrke de kreative rammer og udvikle bedre processer for ideudvikling, implementering, evaluering og læring - ligesom der er behov for at styrke innovationskulturen.

Således er kun 9 pct. af danskerne meget enige i, at alle på arbejdspladsen er tilhængere af nytænkning, og kun 14 pct. er meget enige i, at det er i orden på deres arbejdsplads, at der sker fejl, når man prøver det uprøvede. Innovationskulturen er med andre ord svag på mange danske arbejdspladser og understøtter ikke den kreative dagsorden optimalt.

Overraskende få inddrager kunder og leverandører i udviklingen af nye løsninger. Kun 12 pct. oplever, at virksomheden i meget høj grad inddrager kunderne udviklingen af nye produkter, mens 9 pct. mener det samme om leverandører. Resultaterne står i stærk kontrast til de seneste års debat om brugerdreven innovation og den internationale tendens mod åben innovation, hvor netop kunder og leverandører bliver involveret i udviklingsprocessen.

Læs mere i rapporten Innovationskraft - Danmark 2009

Download udgivelse
Udgivet
2009

Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk