Principper for god innovationsledelse
Beskrivelse

PRESSEMEDDELELSE - Innovationsrådets arbejdsgruppe for god innovationsledelse offentliggør nu et sæt principper for Innovation Governance. Principperne er udformet som tolv bud på god innovationsledelse. Tilsammen udtrykker de den ledelsespraksis, der skal til for at sikre, at arbejdspladser er innovative.

Danmark har i dag etableret en bred, fælles erkendelse om, at vi skal mestre nytænkning og innovation for at begå os på fremtidens markedsplads. Men erkendelsen er svagere, når det kommer til hvordan god innovationsledelse bliver praktiseret.

"Hvor skal ledelsen sætte ind for at skabe forspring i innovationskapløbet med konkurrenterne? Hvilke ledelsesmæssige principper definerer den gode innovationsindsats? Det mangler vi svar på, og det er hvad de nye danske principper for Innovation Governance handler om," siger Mikael R. Lindholm, chefredaktør på Computerworld og en af initiativtagerne til gruppen.

Arbejdsgruppen har professor Anders Drejer, Handelshøjskolen i Århus, som formand, og tæller blandt andre forskningsdirektør Per Falholt, Novozymes, adm. dir. Peter Schou, Lån & Spar Bank, forskningsdirektør Lars Bo Madsen, Coloplast, adm. dir. Mikkel B. Rasmussen, Red Associates, foreningsformand Lars Bytoft, IDA, innovationskonsulent Trine Nielsen, Crossroads Copenhagen og direktør Anne Skare Nielsen, Future Navigator.

De eksisterende principper for god selskabsledelse beskriver hvordan en bestyrelse og direktion bør agere for at sikre en sund og kompetent organisation, som ikke forgår i nepotisme og korruption. De adresserer imidlertid ikke specifikt de forhold og rammer, som fremmer nytænking og innovation.

Innovationsledelsens tolv bud lyder sådan

1. Gør vækst til et mål - væksten kan handle om omsætning, overskud, kundetilfredshed, kompetence, medarbejdertilfredshed og meget andet, men uden en mål er motivationen for at innovere svag.

2. Fastsæt hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der skal komme fra nye produkter og nye koncepter, og gør det til et succeskriterium - nogle af verdens mest innovative virksomheder aflønner efter evnen til at levere vækst i morgen ved hjælp af produkter, der ikke eksisterer i dag.

3. Sørg for at koble strategi og vision med innovationsindsatsen - innovation kan aldrig være et mål i sig selv, innovation er et middel til at eksekvere virksomhedens strategi og vision.

4. Kortlæg virksomhedens innovationsressourcer og innovationsindsats, mål resultaterne år for år, sammenlign med andre og redegør for udviklingen internt såvel som eksternt.

5. Sørg for at formulere en innovationsstrategi, diskuter den jævnligt på bestyrelsesmøder og kommuniker den ud til alle - uden en fælles begrebsramme er det vanskeligt at skabe et fælles fokus for nytænkningen.

6. Vis synligt for alle medarbejdere, at innovation og kreativitet har betydning og bliver værdsat - f.eks. ved at etablere et idéhus, ved at give bonus for gode ideer, ved at reservere 20 pct. af arbejdstiden til medarbejdernes egne udviklingsprojekter.

7. Skab en kultur, hvor der er plads til eksperimenter - f.eks. kan ledelsen indrømme og offentliggøre egne "fejl" eller fejre fejlslagne eksperimenter for at modvirke en risikosky kultur.

8. Sørg for, at alle kender virksomhedens innovationsmodel, og at processerne og strukturerne for, hvordan innovation foregår, er klart kommunikeret ud til alle.

9. Skab en innovativ holdning blandt alle medarbejderne - blandt andet ved at sikre, at både ledere og medarbejdere har de nødvendige innovationskompetencer til at lede og deltage i innovationsprocesserne.

10. Gør innovation til en del af belønningssystemet i virksomheden.  

11. Dyrk det innovative samarbejde - innovation er en holdsport og ikke store enkeltmandspræstationer, hvilket forudsætter tværfaglige innovationshold.

12. Arbejd systematisk med idéskabelse ved at etablere systemer for idéopsamling, som gør det muligt for alle at dele ideer med hinanden og evaluere nye muligheder med interne såvel som eksterne interessenter.

Formålet med principperne for god innovationsledelse er at skabe større erkendelse på den enkelte arbejdsplads - private som offentlige - om vilkårene for succes i fremtidens innovationskonkurrence.

Læs rapporten her.

 Oprettet
September 2006

Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk