Innovative Danmark
Beskrivelse
En globaliseringskur for Danmark. Årsrapport fra Innovationsrådet, 2005

"Når den kinesiske drage vågner, vil verden skælve."
Napoleon Bonaparte

Den største udfordring, Danmark står over for ved starten til det 21. århundrede, er at udnytte mulighederne i en ny global verdensorden. Den udfordring handler på den ene side om at forstå sine egne forudsætninger og på den anden om at bevæge sig og forny sig.

I en verden, hvor nye lande som Kina bestemmer pris og udviklingshastighed, konfronteres veletablerede industrinationer som Danmark med helt nye krav til fornyelsesevnen. I den verden vil reaktionstiden være et primært konkurrenceparameter og afgøre den fremtidige placering på velstandsskalaen.

Danmark hverken kan eller skal konkurrere med andre lande - det være Kina eller USA - på deres præmisser. Men vi skal præcist kunne identificere, hvad vi vil konkurrere på og hvordan. Det er Innovationsrådets målsætning at være katalysator for den proces og fornyelse af Danmark.

Derfor har Innovationsrådet formuleret en ny samlet innovationsindsats, som bygger på seks afgørende præmisser:
  • At vi skaber en fælles forståelse af innovation.
  • At vi skaber stærke fundamentale innovationsrammer.
  • At vi identificerer danske globale kernekompetencer.
  • At vi udvikler nye danske milliardindustrier.
  • At de enkelte danske regioner deltager i etableringen af en ny innovationskultur.
  • At Danmark udvikler en tostrenget innovationsstruktur.
Det fremgår af Innovationsrådets årsrapport 2005, "Innovative Danmark", som samtidig præsenterer en strategi for Danmark i den nye globale økonomiske orden og en handlingsplan for hvordan Danmark bliver en af verdens mest innovative lande.

Innovationsrådet har samtidig udarbejdet en ny mental dansk grundlov for innovationssamfundet - et Innovationscharter, der er ment som et debatoplæg til en ny tænkning. Læs og tænk.

Hent charteret her.

Download udgivelse
Udgivet
2005

Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk