Norden som global vinderregion
Beskrivelse
NYT DEBATOPLÆG - De nordiske lande har tilsyneladende udviklet en vindermodel, som leverer stærkere vækst og konkurrenceevne end selv USA. Men hvad er hemmeligheden?

Huset Mandag Morgen har på vegne af Nordisk Ministerråd bedt 27 førende nordiske opinionsdannere indenfor erhvervsliv, forskning og kultur om at analysere og vurdere de nordiske landes muligheder i fremtidens globale økonomi. Opinionsdannerne er enige om, at vi har en fælles nordisk model, som rummer upåagtede konkurrencemæssige styrker. De advarer derfor også om, at hvis de nordiske lande ikke bliver mere bevidste om modellen og årsagerne til, at den leverer succes, så risikerer den at blive svækket i de kommende år.

De nordiske opinionsdannere opfordrer derfor de nordiske regeringer til at gå sammen om en ny, fælles vinderstrategi, som mere bevidst og fokuseret bruger de nordiske styrker og udnytter mulighederne i globaliseringen.

Debatoplægget er et første forsøg på at tegne konturerne af den nordiske konkurrencemodel og skildre den fællesnordiske konkurrencekraft.Oprettet
Oktober 2005

Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk