Biografi
"We are all interested in the future, because that is where you and I are going to spend the rest of our lives."

Charles F. Kettering


A.P. Møller
Mikael Rauno Lindholm har en merkantil baggrund fra rederiet A. P. Møller, hvor han begyndte i 1980. Han var blandt andet med til at etablere nye containerruter og opbygge A.P. Møllers organisation i Spanien.

Efter seks år med internationale projekter og forretninger skiftede han til Danmarks Journalisthøjskole og læste journalistik.
Information
Han begyndte sit publicistiske virke på dagbladet Information, hvor han blandt andet var avisens udenrigskorrespondent i Washington, D.C. Han fokuserede emnemæssigt på vækst - hvad skaber den og hvad bremser den; et tema, han har holdt fast i siden.

Mandag Morgen
Mikael Lindholm fortsatte til det nystiftede - og nyskabende - Ugebrevet Mandag Morgen, først som samfundsøkonomisk journalist, siden som redaktionschef. Han var med til at udvikle ugebrevet fra et nyhedsbrev til et analyserende samfundsstrategisk medie. Samtidig skrev han om især vækststrategiske emner og forfattede de første rapporter fra Mandag Morgens tænketank, Strategisk Forum, blandt andet debatoplægget "Hvad skal Danmark leve af?" fra 1993, som var en analyse af globaliseringens udfordringer og et bud på de danske handlemuligheder. Rapporten inspirerede Nyrup-regeringens erhvervspolitik.

Han skrev og redigerede også samfundsøkonomisk faglitteratur - blandt andet "Danmark i verdensøkonomien" - og underviste i international erhvervsøkonomi på CBS i København.

Børsen
I 1996 blev Mikael Lindholm redaktionschef på dagbladet Børsen, hvor han fik til opgave at forny avisen journalistisk. Han ændrede avisens redaktionelle fokus fra at tale direktørernes sag til at tale aktionærernes sag, hvilket gav en mere kritisk erhvervsjournalistik, der stillede skarpere spørgsmål til ledelsen.

I 1998 udgav han debatbogen "Slip danskerne løs - Danmark efter informationssamfundet", som han skrev sammen med direktør Kim Møller fra Oxford Group. Bogen beskrev konsekvenserne af den informationsteknologiske netværksrevolution. Året efter skrev han "Den digitale købmand", som belyste internettets betydning for erhvervslivet. Det var også den første danske bog, der blev udgivet på internettet. Samtidig initierede han et redaktionelt projekt, som beskrev Danmarks første bølge af digitale iværksættere, hvilket blev til bogen "Den digitale frontløber".

Børsens Nyhedsmagasin
I 1999 blev han chefredaktør på Børsens Nyhedsmagasin og fornyede magasinet med fokus på de ledelsesmæssige perspektiver af ny teknologi og globalisering. Magasinet fik et mere analytisk indhold og blev initiativtager til en lang række undersøgelser af innovationstilstanden, e-handelen, bestyrelseskulturen, ledelseskvaliteten, m.m. i dansk erhvervsliv. Mikael Lindholm etablerede blandt andet Innovations Forum, hvor erhvervsledere og eksperter debatterede den danske innovationkultur og udviklede det danske Innovationsbarometer, samt en målestok for e-business med en tilhørende Pionerpris for den digitale avant-garde i erhvervslivet.

Under mediekrisen i årene efter årtusindeskiftet valgte magasinets ejer, den svenske mediekoncern Bonnier, at skille sig af med en række medier - herunder nyhedsmagasinet. Mikael Lindholm fik mandat til at sælge magasinet, og formidlede et salg til Berlingske Tidende, som ville bruge magasinet som spydspids i en ambitiøs satsning på erhvervsmediemarkedet. Efter overtagelsen skiftede Det berlingske Officin strategi, hvilket endte med et brud.

Fremtidstanken
Mikael Lindholm etablerede i 2003 Fremtidstanken "et forum for innovationstænkere" og udgav året efter debatbogen "Slip innovationen løs - Danmark som kreativ stormagt". Bogen fulgte op på den tidligere bestseller "Slip danskerne løs", og skitserede konturerne af en ny innovationskultur som et svar på globaliseringens udfordringer.

Fremtidstanken lancerede i samarbejde med Center for Ledelse et internationalt forskningsprojekt om innovationsledelse, som førte til rapporten "Innovationens syv cirkler". Formålet var at skabe en model for god innovationsledelse, som samtidig kunne fungere som målestok for innovationstilstanden i en organisation.

Innovation
Fra 2004 arbejdede Mikael Lindholm som redaktør og udviklingsdirektør i Huset Mandag Morgen. Han var blandt andet medlem af strategigruppen for Innovationsrådet, som havde en enkel, men ambitiøs mission om at fremme en stærk dansk innovationskultur. Han var pennefører på rådets årsrapport, som skitserer en ny innovationsstrategi for Danmark.

Han lancerede i 2005 konkurrencen om Danmarks mest innovative virksomheder - Innovation Cup - som byggede videre på "Innovationens syv cirkler". Formålet med Innovation Cup var at styrke den danske innovationskultur ved at synliggøre god innovationsledelse og tilbyde en målestok, der gør det muligt for den enkelte virksomhed og organisation at sammenligne sig selv med de bedste. Konkurrencen blev anerkendt af EU og modellen "Innovationens syv cirkler" markedsføres i dag af Erhvervsministeriet over for hele dansk erhvervsliv.

Computerworld
I maj 2006 blev Mikael Lindholm chefredaktør på Computerworld, det toneangivende medie om informations-samfundet. Han repositionerede Computerworld som mediet for den digitale dansker og tog samtidig initiativ til en række nye tiltag, som Danmarksmesterskaberne i digital forvaltning, der bygger på en ny målestok for god Public Digital Governance; tænketanken CIO Innovation Forum, der skal styrke og revitalisere debatten om Danmarks digitale fremtid; Webchamp - konkurrencen om den bedste oplevelse på nettet, Edison-prisen, som identificerer de mest lovende danske it-iværksættere, m.m.

Han etablerede også CW Media Lab, der eksperimenterer med nye medieformer, som podcasting, blogs, videocasting, m.m. og tog initiativ til House of Horizon, et eksperimentarium i den tredimensionelle verden Second Life, som blev etableret i et samarbejde med IBM og Innovation Lab.

Innovation Inside
Siden 2008 driver han udviklingshuset Innovation Inside, der rådgiver virksomheder og offentlige institutioner om strategi, innovation og kommunikation. Blandt andet har Innovation Inside i samarbejde med DTU Executive School of Business og Berlingske Nyhedsmagasin lanceret konkurrencen Innovation Champion, de mest innovative danskere, der måler det enkelte menneskes innovationsprofil og innovationskompetencer. Innovation Inside har også bidraget til udviklingen af det nyskabende medie Den Offentlige Sektor.

Han var idemanden bag VL-Døgnet 2009, som satte "Den danske supermodel" på dagsorden blandt danske erhvervsledere og i medier som Berlingske Tidende, Politiken og Berlingske Nyhedsmagasin.Han er forfatter på "Den danske ledelseskanon" - de 12 største ledelsesbedrifter i Danmark siden Anden Verdenskrig - de første bind blev udgivet på Gyldendal i 2011. Læs anmeldelse her og se et foredrag om ledelseslæren i bøgerne på DR's Danskernes Akademi her.

Huset Zornig
I 2012 stiftede han sammen med Lisbeth Zornig Andersen Huset Zornig, der rådgiver og udvikler social innovation. I regi af Huset Zornig etablerede han sammen med Lisbeth Zornig Andersen tænketanken Social Innovations Forum, der har til formål at forny dansk socialpolitik. I efteråret 2013 blev et af tænketankens projekter lanceret i form af demokratikampagnen "Stemmer på kanten", der stræbte efter at få socialt udsatte til at stemme til kommunalvalget og dermed opnå større politisk fokus og prioritering. Kampagnen bidrog til at løfte stemmeprocenten blandt socialt udsatte og projektet blev efterfølgende forvandlet til en forening.

I øvrigt
Mikael Lindholm er optaget i Kraks Blå Bog, som indeholder "biografier af de mest betydende nulevende danske mænd og kvinder - personligheder, der er med til at sætte dagsordenen inden for erhvervslivet, kultur og det offentlige". Han deltager blandt andet i EUs arbejde på at udvikle en fælles europæisk standard for innovationsledelse.

Mikael Lindholms samlede bibliografi fremgår her og på Wikipedia. Han er også en ofte benyttet foredragsholder.

Privat
Mikael Lindholm holder privatlivet privat, men sommerferien foregår helst ved Middelhavet og han løber 10 km på 46 minutter.

View Mikael R. Lindholm's profile on LinkedIn
CV


Født den 26. august, 1961 - Stockholm

1980-1984A.P. Moller Shipping Academy
1985-1986Maersk España, Executive Assistant
1986-1990Danmarks Journalisthøjskole
1990-1991Dagbladet Information, erhvervsjournalist
1991-1992Dagbladet Information, korrespondent i Washington, D.C.
1991-1993Ugebrevet Mandag Morgen, samfundsøkonomisk journalist
1994-1995Ugebrevet Mandag Morgen, redaktionschef
1996-1999Dagbladet Børsen, redaktionschef
1999-2003Børsens Nyhedsmagasin, chefredaktør (fra 2002 Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin)
2004-2006Huset Mandag Morgen, redaktør og udviklingsdirektør
2006-2008Computerworld, chefredaktør
2008- Innovation Inside, direktør
2012- Huset Zornig, partner
Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk